Kurs og opplæring

TAR DU ANSVAR ?
Brann kan forebygges og begrenses.
Brann kan stoppes effektivt hvis du vet hva du skal gjøre.

Buskerud Brannservice sine forskjellige kurstilbud gir deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap som danner grunnlaget for forståelse og utførelse av brannforebyggende arbeid. Bedriftsinterne kurs som holdes hos den enkelte kunde.

Brannvern teori
Forebyggende brannvern gir deltakeren en bedre forståelse av brannvernarbeidet, faren ved brann og det ansvar vi har på arbeidsplassen for å forebygge brann.

Øvelser
Praktisk erfaring med brannslokkeutstyr og øvelser på realistiske situasjoner er helt avgjørende for utfallet den dagen det er alvor.

Buskerud Brannservice tilbyr kurs og øvelser i blant annet:

  • Praktisk bruk av brannslokkeutstyr
  • Evakueringsøvelser med og uten røyk
  • Teorikurs, forebyggende brannvern

Vi kan lage et kurs og øvelses opplegg hvor vi feks kombinerer Teori forebyggende brannvern og slokkeøvelse.

Ta kontakt for en tryggere arbeidsplass.

Brannkurs_slokkeoevelse.jpg


Tjenester

Kontroll av brannslokkeanlegg

Kontroll av brannslokkeanlegg

Vi utfører Kontroll, Ettersyn og Vedlikehold av brannslokkeanlegg.

Kontroll av brannutstyr

Kontroll av brannutstyr

Sikkerhetsutstyr krever regelmessig ettersyn. Hvis en faresituasjon skulle oppstå er det viktig at det fungerer etter sin hensikt.

Kontroll av førstehjelpsutstyr

Kontroll av førstehjelpsutstyr

Vi utfører kontroll, etterfylling og vedlikehold av deres førstehjelpsutstyr slik at det er klart til bruk.