Førstehjelpskoffert

Førstehjelpskofferter med et godt tilpasset innhold. Koffertene inneholder en nøye utvalgt sam­mensetning av utstyr til bruk i en førstehjelpssituasjon. Produktene er av høy kvalitet og tilfredsstiller krav til medisinsk utstyr. 

Filter
Nullstill