Automatiske Slokkeanlegg & Slokkesystemer

Automatiske slokkeanlegg for beskyttelse av verdier ved brann.
Vi prosjekterer og leverer miljøvennlige slokkeanlegg og slokkesystemer fra anerkjente produsenter. 

Noen bruksområder:

 • Sikringsskap, tavleskap, styreskap, teleskap
 • PC, data, server
 • Tekniske rom
 • Data- og telerom
 • Tavlerom
 • Tavlekott
 • Trafostasjoner
 • Lager
 • Båt, bil, buss, tog og andre kjøretøy og maskiner
 • Motor- og batterirom i fiske- og arbeidsbåter
 • Andre tekniske rom og installasjoner