Brannsikker avfallsbeholder

Brannsikker avfallsbeholder er konstruert for å hindre selvantennelse.
For sikkerhets skyld er den også konstruert for å tåle en kortvarig
brann ved at bunnen på beholderen er hevet ca 10 cm opp fra
gulvet og at lokket er selvlukkende.

Filter
Nullstill