Tjenester

Kontroll av brannslokkeanlegg

Kontroll av brannslokkeanlegg

Vi utfører Kontroll, Ettersyn og Vedlikehold av brannslokkeanlegg.

Kontroll av brannutstyr

Kontroll av brannutstyr

Sikkerhetsutstyr krever regelmessig ettersyn. Hvis en faresituasjon skulle oppstå er det viktig at det fungerer etter sin hensikt.

Kontroll av førstehjelpsutstyr

Kontroll av førstehjelpsutstyr

Vi utfører kontroll, etterfylling og vedlikehold av deres førstehjelpsutstyr slik at det er klart til bruk.

Kurs og opplæring

Kurs og opplæring

TAR DU ANSVAR ?
Brann kan forebygges og begrenses.
Brann kan stoppes effektivt hvis du vet hva du skal gjøre.