Zugol aborbent

Et miljøvennlig og effektivt absorberende system for opprydding av søl og tilgrising av olje, bensin og andre kjemikalier. ZUGOL er laget av furubark, som et rent og fornybart naturprodukt fra svenske skoger, helt uten tilsetninger av noen kjemiske stoffer. ZUGOL finnes i flere ulike versjoner, spesialtilpasset for å gi deg som bruker best mulig funksjon

  • 100 % naturlig produkt laget av furubark, uten kjemiske tilsetningsstoffer.
  • Biologisk nedbrytbar og kan derfor komposteres etter bruk. (Tillatelse kreves)
  • Høy absorberingsevne når det kommer til oljer, bensin, parafin, skjærevæsker, kjølevæsker, emulsjoner, vaskevæsker, maling, urin eller blod, etc.
  • Umiddelbar virkning, ingen fare for å skli, har ingen slitende effekt på maskindeler og er like nyttig på vann som på land.
  • Svært vanskelig å antenne og brenner ikke med åpen flamme, men kan etter bruk brennes i egnet anlegg.

Det er vitenskapelig bevist at ZUGOL inneholder mikroorganismer som lever av olje. Nedbrytning skjer på svært kort tid. Dette har medført at produktet etter bruk på olje kan komposteres og omdannes til mulch (jord) i for eksempel avfallshåndtering i stedet for å bli destruert.

Filter
Nullstill