Du er her: Produkter » Ramfan Turboventilatorer » Overtrykksvifter brann
SØK

Produkter:

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Overtrykksventilasjon som risikoreduserende tiltak ved brann og redning

I denne artikkelen omtales overtrykksventilasjon som brann og redningsverktøy for industrivernets brannberedskap, sett med en brannmanns øyne.

Dette er utstyr som ikke er vanlig i dagens industrivern. Årsaken til det kan være mange, men det er besnærende å tro at det først og fremst kan være et kostnadsspørsmål. Likevel kan det være grunn til å anta at utstyret som her omtales er mindre kjent blant industrivernere, da det i svært liten grad omtales eller benyttes i grunnopplæringen på de ulike opplæringssentre. Noen svært få blant de store industribedriftene har nok anskaffet noe av utstyret, men det er lenge mellom hver gang man finner den type utstyr på en industriarbeidsplass.

For å se nærmere på dette var det naturlig å kontakte Jostein Dyrød, en gammel ringrev fra Oslo brann og redningsetat OBRE, og som her vil dele sine erfaringer med industrivernet. Jostein, bedre kjent som Jossi blant kolleger, arbeider til
daglig som Røykdykkeleder på Hovedbrannstasjon i Oslo. Han har i mange år jobbet som røykdykker og bruker begrensningsverktøy av denne type til daglig i sitt virke. Samtidig underviser og foreleser han om temaet både internt og eksternt i regi av OBRE.

– Overtrykkventilasjon har etter at det ble tatt i bruk av Oslo brann og redningsetat i 1997, blitt meget godt mottatt i etaten, kan Jostein fortelle og han fortsetter – Vi har nå overtrykksvifter på samtlige mannskapsbiler og på noen spesialbiler. I OBRE har vi rutiner for at vifta umiddelbart skal frem til angrepsvei ved innsats. Sammen med røykdykkerlederen bestemmer brannmesteren (utrykningslederen) om vifte skal benyttes. Vi har svært mange positive erfaringer med overtrykksventilering. Det bedrer bl.a. arbeidsmiljøet
betraktelig for røykdykkerne i innsats, og bidrar til raskere og sikrere søk ved riktig bruk.

– Det er viktig å bruke overtrykkventilasjon på riktig måte, og vi legger derfor
stor vekt på opplæring i bruk av OTV blant våre mannskaper. Ulemper med vifter kan være en del støy, slik at det kan være vanskelig å kommunisere. Spesielt gjelder dette for røykdykkerleder som normalt vil stå i nærheten av inngangspartiet hvor viftene er plassert. Vi bruker bensindrevne vifter, men
disse leveres nå også med noe som kalles ”low noise” blader, som gir vesentlig mindre støy. Elektriske vifter bråker mindre, men egner seg dårlig til vårt bruk som førsteinnsats, avslutter Jostein Dyrød. Ønsker du å få vite mer om overtrykksventilasjon bør du ta deg en tur til årets fagseminar i Sandefjord i desember, hvor Jostein Dyrød har sagt seg villig til å utdype dette emnet.

Generelt om overtrykksventilasjon.
Overtrykksventilasjon, OTV, bidrar til at røykdykkertjenesten blir sikrere og mer effektiv. OTV er ikke et nytt verktøy, men lite brukt i industrivernet. Etter hvert som kunnskap og kompetanse om OTV øker, blant annet gjennom opplæring
internt i brannkorpsene og ved Norges brannskole, ser de fleste brannvesen nytten av dette formålstjenlige verktøyet.

 

Uten og med bruk av overtrykksvifte

Uten bruk av overtrykksvifte
Med bruk av overtrykksvifte

 

Tradisjonelt har brannvesenet benyttet undertrykksventilasjon UTV for å fjerne røyk etter at brannen er slokket. Dette er blitt gjort enten ved å lage en åpning på et høyt nivå i brannrommet, eller ved å plassere en røykvifte i et røykfylt
lokale, fortrinnsvis foran utluftningsåpningen. Dermed vil røyken trekkes gjennom vifta og ut gjennom denne åpningen, ved at det etableres et undertrykk i lokalet, denne metoden brukes primært til restverdiredning også kalt RVR.

På grunnlag av eksperimenter har en funnet ut at ved å plassere en vifte for eksempel foran døråpningen til en leilighet i brann, kan en fjerne røykgassene effektivt, ved at det blåses luft gjennom og ut av det røykfylte lokalet via
en utløpsåpning. Denne metoden kalles for overtrykksventilasjon
av brannrommet.

Tester utført av brannvesenet i USA har vist at OTV er minst dobbelt så effektiv som UTV til å fjerne brannrøyk. I tillegg kan OTV være et meget effektiv hjelpemiddel under de fleste faser av en brann, det vil si under røykdykkernes
arbeid og under slokking av brannen (med visse unntak), samt i forbindelse med kontroll/ettersyn av brannstedet, etterslokking og restverdisikring. Når en utløpsåpning lages, vil røyken i det røykfylte lokalet strømme ut gjennom denne åpningen på grunn av overtrykket. Dette fremgår av figur1. På denne måten ventileres alle deler av det røykfylte lokalet effektivt ut, i motsetning til ved undertrykksventilasjon, hvor det vil være forholdsvis liten grad av utluftning i øvre del av rommet.

Praktisk anvendelse av OTV
Viften eller viftene som benyttes bør fortrinnsvis plasseres foran inngangsdøra, slik at tilluftsstrømmen fra vifta dekker hele inngangsdøra. Slik unngår man at røyk strømmer i motsatt retning av hva som er tiltenkt. Ved å anvende flere
vifter, enten i parallell eller i serie, kan en øke lufttilførselen til brannrommet, og dermed redusere utluftingstiden. Figur 2 viser hvordan man
bør plassere henholdsvis en og to vifter foran inngangsdøra.


Plassering av en eller flere vifter foran inngangsdøren ved brann i en leilighet.

 

Størrelsen på inngangsdøra bestemmer antallet vifter som er nødvendig for å dekke hele inngangsdøråpningen med tilluft. Det er viktig å kontrollere og dirigere luftstrømningen for å oppnå best mulig ventilasjon av brannrommet. Hvis en dirigerer den trykksatte lufta fra en innløpsåpning til utløpsåpningen, uten å avlede strømmen til andre åpninger, vil en oppnå utlufting på kortest mulig tid. Videre er OTV mest effektiv når utluftsåpningen er mellom 3/4 og 2 ganger større enn innluftsåpningen.

Effektiv OTV krever sekvensiell ventilasjon av områdene i en bygning. Dette medfører maksimal mengde trykksatt luft for ventilering av hvert område av bygget, og maksimal effektivitet. Videre må en unngå å åpne opp bygningsstrukturen for mye, noe som er vanlig i praksis. Dette vil redusere strømmen av trykksatt luft gjennom det røykfylte rom, samt at tiden for å
oppnå de ønskede resultater vil øke.

Bruk av OTV ved søk og redning av mennesker.
Varmepåkjenningene, sterkt redusert sikt og giftig røyk vil ofte hindre redningsoperasjoner. OTV har, som jeg tidligere har vært inne på, potensialet
til å redusere de ovennevnte faktorene, samt å hindre overtenning av brannrommet. Dette forutsetter at det blir brukt spredt vanntåkestråle
i branngassene, så disse blir nedkjølt og ikke antenner. Man må imidlertid være klar over at søk i området mellom brannen og utløpsåpningen, kan bli forverret ved bruk av OTV. Søking i dette området bør derfor gjennomføres før OTV blir
satt i gang.

OTV kan også benyttes i følgende tilfeller i forbindelse med søk og redning:

  • Små, undertrykte branner: Bruk av OTV medfører at giftige branngasser som utvikles i forbindelse med slike branner blir presset bort fra slokkemannskapene. Det er viktig å presisere at OTV ikke er noe alternativ til pressluftsapparat. Slokkemannskapet skal alltid benytte pressluftsapparat ved branner i bygninger, uansett størrelsen på brannen.
  • Restverdisikring: OTV vil redusere eksponering av både varme og røyk under restverdisikringsoperasjoner. OTV-utstyr er nå også standard som en del av utstyret på restverdibilene.

Artikkel skrevet av
Torbjørn Tollefsen, Senior beredskapskonsulent, NSO

Kilder:
Jan P. Stensaas
(1996): Forbedret
slokketeknikk og annet
utstyr i relasjon
til røykdykkernes arbeidsinnsats
og sikkerhet.

SINTEF-rapport
STF84 A96621, Norges
branntekniske
laboratorium as,
Trondheim. Full tekst
på www.nbl.sintef.no

Jostein Dyrød, Oslo
brann- og redningsetat.

 

Handlekurv

Handlekurven er tom
Sum:Kr 0,-
Vis kurvTøm kurvRegistrer degLogg inn

Overtrykksventilering

Artikkel fra Brannmannen.no.
I Oslo brann og redningsetat passerer vi straks 10 års jubileum med bruk av overtrykksventilasjon. Våre erfaringer har vært gode og metoden brukes nå som standard ved de fleste type branner.
Jostein Dyrød, underbrannmester
Oslo brann- og redningsetat

Les mer »

Overtrykksventilering

Stadig flere blir opptatt av mulighetene for rask og enkel ventilering av røyk og branngasser fra en brann for å kunne oppnå en effektivere slokking og raskere livredning. En måte som har vært brukt med hell i blant annet USA gjennom flere år er overtrykksventilering. Vi skal i denne artikkelen ta for oss grunnprinsippene for overtrykksventilering.

Les mer »

Overtrykksventilasjon som risikoreduserende tiltak ved brann og redning

I denne artikkelen omtales overtrykksventilasjon som brann og redningsverktøy for industrivernets brannberedskap, sett med en brannmanns øyne.

Les mer »

Til toppen av siden

Forsiden | Produkter | Tjenester | Kundesenter | Om oss | Kontakt oss
Innholdsoversikt | Kundesenter | Kjøpsinformasjon | Send oss e-post

Topp

Besøksadresse: Olaf Bergers vei 23 - 3022 Drammen | Postadresse: Postboks 804 - 3007 Drammen

Tlf.: +47 32 82 08 52 - Faks.: +47 32 82 48 75 - E-post: post@buskerud-brannservice.no

Buskerud Brannservice © 2003-20