Du er her: Kundesenter » Kjøpsinformasjon » Kjøpevettregler

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbrukerrådet lanserer kjøpevettregler

For å gjøre det lettere å være forbruker lanserer Forbrukerrådet 10 kjøpevettregler. Reglene inneholder de mest grunnleggende rettigheter, men også plikter, du har som forbruker.

De ti kjøpevettreglene med utfyllende kommentarer er:

1. Ta vare på kvittering eller annen dokumentasjon på kjøpet.

Når du reklamerer på en vare, hender det at selger er i tvil om varen er solgt i butikken. Det kan også være tvil om tidspunktet for salget. For å fjerne slik tvil, er det greit å kunne legge fram kvittering eller annen dokumentasjon på kjøpet. Annen dokumentasjon kan være for eksempel garantibevis eller kontoutskrift. Det er kjøper som må sannsynliggjøre at kjøpet fant sted som påstått, men det er ikke noe formelt krav om skriftlig dokumentasjon.

2. Du har 14 dagers angrerett ved kjøp på internett, telefon eller postordre. Du har ikke angrerett i butikk.

Angrerettloven gjelder for alle avtaler om kjøp av varer som er inngått utenfor fast utsalgssted eller via fjernsalg. Loven gjelder også kjøp av ting som skal lages eller produseres etter kjøperens behov (tilvirkningskjøp). Loven gir 14 dagers angrefrist, men fristen kan i visse tilfeller forlenges til 3 måneder, og i enkelte tilfeller til 1 år. Angrerettloven gjelder ikke for kjøp i butikk.

Ved internettkjøp fra utlandet er angrefristen minst 7 arbeidsdager, men kan være lenger.

3. Avtal bytterett før du handler. Du har ikke automatisk rett til å bytte en feilfri vare.

Med bytterett menes at du kan returnere en ubrukt vare, mot å få en annen tilbake. Bytterett er ikke regulert ved lov, men kan enten avtales med selgeren, eller følge av sedvane/bransjepraksis. Som følge av sedvane, kan du blant annet få byttet klær og andre tekstiler, bøker og gullsmedvarer. Etter jul er det sedvane å gi rett til å bytte varen i en kort periode.

Har du kjøpt en vare med mangel, har du klagerett etter forbrukerkjøpsloven. Har du kjøpt varen utenfor fast utsalgssted (butikk), har du rett til å angre på kjøpet etter angrerettloven.

4. En garanti skal gi deg noe ekstra, og kan aldri ta fra deg rettighetene i forbrukerkjøpsloven.

I tillegg til de rettigheter loven gir deg (reklamasjonsretten), kan selger ha gitt deg særskilte rettigheter gjennom en garanti.

En garanti skal gi deg rettigheter i tillegg til det som følger av loven. Det er viktig å vite at selgeren aldri kan begrense dine lovmessige rettigheter. Selv om garantitiden er ute, kan du klage innenfor forbrukerkjøpslovens frister, se punkt 5.

5. Klag til selger med en gang du oppdager feil ved varen. Du har minimum to års klagerett, fem år hvis varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år.

Forbrukerkjøpsloven fastslår at det må klages på mangler innen bestemte frister.

Det stilles to krav til en reklamasjon:

  • For det første må du klage innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget. Forbrukerkjøpsloven sier at to måneder alltid er innen rimelig tid, men både kjøper og selger vil normalt være tjent med at du reklamerer så fort som mulig. Dersom du er usikker på om det er en feil ved varen, og vil undersøke dette nærmere før du reklamerer, anbefaler vi at du informerer selger om dette hvis undersøkelsen kan ta tid.
  • For det andre må du klage innenfor de absolutte klagefrister. Hovedregelen er at klagen din må fremsettes senest to år etter at du overtok tingen. Fristen er imidlertid fem år hvis tingen er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Dette gjelder f eks kapitalvarer som møbler, biler, radio/tv-apparat og byggevarer. Hvis selger er privatperson, har du normalt bare to års reklamasjonsfrist.

6. Ikke gi opp selv om selger sier at ”garantien gjelder ikke”. Sjekk alltid rettighetene dine etter forbrukerkjøpsloven!

Mange selgere forholder seg kun til garantien, og glemmer å vurdere om kunden har rettigheter etter forbrukerkjøpsloven. Dersom du blir møtt med at ”garantien ikke gjelder”, ”garantitiden har gått ut” eller lignende, bør du alltid be selger vurdere saken etter forbrukerkjøpsloven og eventuelt selv undersøke dine rettigheter.

7. Selger har rett og plikt til å undersøke varen. Ved feil du selv ikke er ansvarlig for, skal du ikke betale for undersøkelse og reparasjon.

Er det grunn til å tro at varen har en feil selger er ansvarlig for, må selger/produsent i utgangspunktet dekke kostnadene ved å få klarlagt dette. Viser undersøkelsen at det er en feil som skyldes din bruk av varen, kan selgeren kreve at du betaler undersøkelse og reparasjon om det er avtalt på forhånd.

8. Ved reparasjon, kan du kreve lånegjenstand om reparasjonen tar mer enn en uke.

Du har som hovedregel krav på at selgeren gir deg en lånegjenstand i mellomtiden dersom omlevering eller reparasjon tar mer enn en uke. Selger kan bare nekte å gi deg erstatningsgjenstand hvis dette ikke framstår som rimelig sett i forhold til ditt behov og selgers kostnader og ulemper ved å skaffe en lånegjenstand.

9. Selger kan rette samme feil to ganger. Etter dette kan du kreve ny vare, prisavslag eller heve kjøpet.

Dersom selger har gjort to forsøk på å rette samme feilen, enten ved å reparere eller å gi deg ny tilsvarende vare, kan du kreve ny vare, prisavslag eller heve om samme feil oppstår for tredje gang. En feil må være vesentlig for å kreve heving. Feilene regnes som samme mangel dersom du opplever samme type symptomer hver gang, for eksempel at displayet på en mobiltelefon faller ut, selv om selger mener årsakene er forskjellig.

Ved heving skal du få kjøpesummen tilbake mot å levere fra deg varen.

Du har krav på å motta forsinkelsesrenter fra du reklamerte frem til tilbakebetaling skjer. Forsinkelsesrenten settes hvert halvår. Dersom selger krever vederlag for bruk, kan du kreve renter av kjøpesummen fra betalingstidspunktet.

10. Har du betalt med kredittkort, og ikke får tilbake pengene du har karv på fra selger, kan du få dem fra banken (kortutsteder).

Kredittkjøpslovens § 8 gir deg som forbrukerkjøper ekstra gode rettigheter om du har handlet med kredittkort (eller annen type kredittkjøp).

Dersom du har et pengekrav mot selger som selger ikke oppfyller, kan du i stedet rette kravet mot kredittyter. Praktiske eksempler er at du krever kjøpesummen tilbake fra kredittyter når det viser seg at selger ikke leverer varen eller at det er vesentlige mangler ved varen. Det forutsettes at du først tar saken opp med selger/tjenesteyter. Hvis det viser seg at forholdet ikke vil bli ordnet av selgeren, må du reklamere innen rimelig tid til kredittyter.

Denne rettigheten gjelder uansett hva som er grunnen til at selger ikke gjør opp for seg. Rettigheten er således praktisk både i svindel- og konkurstilfelle, men også når en ellers seriøs og solid selger ikke oppfyller et krav. Vær oppmerksom på at det er du som kjøper som må sannsynliggjøre at du faktisk har et krav mot selger.

En slik regel gir et press mot kredittyter til å påvirke betalingsnettverkene til å utestenge useriøse brukersteder.

Sist oppdatert: 15.03.07 13:05

Les mer på http://forbrukerportalen.no/Artikler/2007/kjopevettreglene

Handlekurv

Handlekurven er tom
Sum:Kr 0,-
Vis kurvTøm kurvRegistrer degLogg inn

Til toppen av siden

Forsiden | Produkter | Tjenester | Kundesenter | Om oss | Kontakt oss
Innholdsoversikt | Kundesenter | Kjøpsinformasjon | Send oss e-post

Topp

Besøksadresse: Olaf Bergers vei 23 - 3022 Drammen | Postadresse: Postboks 804 - 3007 Drammen

Tlf.: +47 32 82 08 52 - Faks.: +47 32 82 48 75 - E-post: post@buskerud-brannservice.no

Buskerud Brannservice © 2003-20