SØK

Produkter:

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Hva er aerosol slukkegass?

Partikulære aerosol-slokkemidler eller aerosoler er en klasse brannslokkingsmidler som for tiden er under utvikling mange steder. Disse slokkemidlene har sin opprinnelse i Russland (tidligere Sovjet), hvor det har vært benyttet relativt lenge i militære sammenhenger. Israel har også brukt dette slokkemiddelet en tid. De skal visstnok kombinere det beste egenskapene til gass, vanntåke og pulver, uten å få med ulempene /Purser, 1988/.

Aerosol-slokkemidlene er kjent for å være effektive slokkemidler, med høy volummetrisk effektivitet. Foreløpige indikasjoner tyder på at aerosolene er 4-5 ganger så effektive som Halon 1301/23/, som har en vesentlig høyere volummetrisk effektivitet sammenlignet med karbondioksyd og nitrogen. Disse blir dimensjonert for 50 % romfylling, mens Halon 1301 blir dimensjonert for kun 9 % romfylling.
Videre vil aerosol-slokkemidlene medføre meget lave installasjons- og vedlikeholdskostnader. Kostnadene for disse slokkemidlene (pr. m2 beskyttet område) er ca. 1/6 av kostnadene for Halon 1311 og mindre enn 1/10 av kostnadene for de fleste inertgasser. Dette fordi en trenger verken dyser, rørsystem, trykkbeholder eller ventiler. En innretning for oppbevaring av aerosol-slokkemidler er det eneste som trengs. Derfor er det ikke nødvendig å sjekke lekkasjer, eller utføre vedlikehold/testing av trykkbeholder, ventiler, rørsystem eller dyser. Dermed blir vedlikeholdskostnadene også meget lave. Forskjellen mellom vedlikeholdsutgiftene er trolig enda større sammenlignet med sprinklersystemer. Videre er disse slokkemidlene også lite giftige, samt at de i liten grad er oson-nedbrytende, og de har et lavt drivhuseffekt-potensiale (lav ODP-/GWP-faktor).

Ved utløsning utvikler aerosolene partikler av mikrostørrelse (< 1 µm), som blander seg med lufta. Disse partiklene blir generert ved forbrenning av et fast materiale, som består av en kombinasjon av et oksidasjonsmiddel og et reduksjonsmiddel. Disse stoffene er knust sammen til en fin pulverblanding sammen med et bindemiddel. Når dette materialet blir antent, blir produktene utløst som en dispergert partikkel-aerosolblanding, hvor 40% utgjør faste partikler og 60 % gasser.
Partiklene blir suspendert i det området som skal beskyttes i flere titalls minutter til flere timer. Disse slokkemidlene produserer aerosolpartikler via en eksoterm kjemisk reaksjon. Forbrenningen skjer i temperaturområde 750-1550 ° C. En av utfordringene ved utviklingen av disse slokkemidlene er å håndtere denne høye forbrenningstemperaturen, uten å forårsake sekundære branner.
Partikulære aerosoler kan strømme rundt hindringer på samme måte som gasser. Videre oppfører de seg på mange måter som gasser, når det gjelder grunnleggende strømningsmessige egenskaper. Aerosoler har flere egenskaper som skiller dem både fra inertgassene og pulverslokkemidlene. Faktisk kan aerosoler betraktes som et slokkemiddel mellom disse to ytterpunktene.

Slokkemekanismer
Følgende slokkemekanismer gjør seg gjeldende ved aerosol-slokkemidler /23/:
Kjemisk inhibitasjon (hemming/hindring) av kjemiske reaksjonskjeder via katalytisk kombinasjon av aktive stoffer.
Varmeopptak og kjøling ved dekomponering og fordamping av faste partikler.
Inertisering ved at aktive stoffer produserer inerte gasser, slik som karbondioksid.
Av disse slokkemekanismene er det trolig den førstnevnte, som er mest effektiv. Deretter er det inertiseringseffekten som er mest effektiv.

Anvendelse
Den lave vekten i forhold til slokkeeffektiviteten er kanskje den største fordelen til disse slokkemidlene. En 150 kg CO2-sylinder kan for eksempel erstattes med 4 kg av et aerosol-slokkemiddel. Der hvor egenskaper som transport, muligheter for utvidelse, enkelthet og ruhet spiller en rolle, skal disse slokkemidlene være overlegnt bedre enn alle andre slokkemidler. De er videre meget lett å transportere. Aerosoler kan være meget anvendbare i transportkjøretøyer, båter og skip, maskinrom, tanker for brennbart stoff m.fl. Enkelte hevder at dette slokkemiddelet har et mye bredere anvendelsesområde, og at brannvesenets nye hverdag kan bli: "Kast en kapsel inn i rommet og luft ut" /Purser, 1988/. Denne påstanden er imidlertid enda ikke tilstrekkelig dokumentert. Det antas at disse slokkemidlene er lite egnet i tilfeller hvor nedbryting (korrosjon) av materialer er ugunstig, og i tilfelle av dybdebranner /ASHRAE Handbook, 1985/, for eksempel branner i tre og andre fibermaterialer.

Aerosolenes slokkeeffektivitet er femdeler relativt dårlig dokumentert for virkelige brann-scenarier. Det er mye som tyder på at de har en begrensende effekt hvis brannen er stor. Disse brannen egner seg trolig best til branner i små rom, slik som små lagerrom, kabelgater, kabinetter. Dette slokkemiddelet er for tiden under videreutvikling og forbedring i de fleste land.

Når det gjelder angrepspunktet for tilførsel av aerosoler, er en avhengig av å nærme seg selve brannrommet så mye at en får kastet inn kapselen, enten gjennom døra eller vinduet. I så måte avviker ikke aerosoler fra bruk av vanntåke. En er i de fleste situasjoner altså nødt til å ta seg inn i bygget og opp til brannrommet, eller å kaste inn kapselen gjennom vinduet.

Handlekurv

Handlekurven er tom
Sum:Kr 0,-
Vis kurvTøm kurvRegistrer degLogg inn

Autorisert FirePro forhandler nr. 1 i Norge

Vi er sertifisert og prosjekterer, leverer og monterer FirePro aerosol, miljøvennlig brannslukker og brannslokkesystem i forskjellige størrelser tilpasset alle formål.

Vi er Autorisert FirePro aerosol forhandler nr 1 i Norge

Buskerud Brannservice AS er
Autorisert FirePro forhandler nr. 1 i Norge.

Produktet heter FirePro® og er basert på aerosol gass. Den inneholder nitrogenforbindelser som forgifter brannen uten å være farlig for omgivelsene. Gassen kan pustes inn uten å gjøre noen skade, og er heller ikke skadelig for miljø og andre omgivelser.

Til toppen av siden

Forsiden | Produkter | Tjenester | Kundesenter | Om oss | Kontakt oss
Innholdsoversikt | Kundesenter | Kjøpsinformasjon | Send oss e-post

Topp

Besøksadresse: Olaf Bergers vei 23 - 3022 Drammen | Postadresse: Postboks 804 - 3007 Drammen

Tlf.: +47 32 82 08 52 - Faks.: +47 32 82 48 75 - E-post: post@buskerud-brannservice.no

Buskerud Brannservice © 2003-20