Du er her: Produkter » Førstehjelpsutstyr
SØK

Produkter:

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Førstehjelpsutstyr på arbeidsplassen

Innledning
Etter Lov av 17. juni 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-4 (1)(2) kan det være naturlig å ha førstehjelpsutstyr plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen når det er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Utstyret skal tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold inklusiv de organisatoriske. Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er på plass og er komplett til enhver tid påhviler arbeidsgiveren (arbeidsmiljøloven § 2-1).

Stasjonær enhet
Dette er førstehjelpsutstyr beregnet til en arbeidsplass, eller deler av denne, med inntil 50 personer. Antall enheter som er nødvendig, må også stå i forhold til lokalitetene (arbeidstakernes innbyrdes plassering med hensyn til blant annet avstand, forskjellige etasjer og lignende).

Komprimerende bandasje (enkeltmannspakning) liten 2 stk.
Komprimerende bandasje (enkeltmannspakning) stor 2 stk.
Steril kompress, små 2 stk.
Absorberende kompress, store 2 stk.
Nettingbandasjer eller gasbind i ulik størrelse 2 pk 2 stk.
Sårplaster 1 pk
Heftplaster 2,5 cm x 5 m 1 rull
Sterile tupfere 1 pk.
Trekanttørkle (fatle) 2 stk.
Sikkerhetsnåler 1 eske
Kraftig saks (til oppklipping av tøy og til bandasjer) 1 stk
Elastisk bind 10 cm x 5m 2 ruller.
Munn-til-munn-duk (med ventil eller filter) 2 stk.
Øyeskylleflasker med fysiologisk saltvann (2 a 0,5 l eller 1 a 1,0 l) 1-2 stk
Sårvaskeservietter 1 pk.
Brannbandasje f.eks 5 cm x 15 cm 1 pk..
Kort veiledning i førstehjelp

Utrykningsenhet
Der hvor bedriftens virksomhet er spredt over større områder, bør det i tillegg til de stasjonære enhetene anskaffes en lett transportabel beredskaps-/utrykningsenhet. Denne enheten brukes når ulykken skjer i noen avstand fra den stasjonære enheten. Den bør være forseglet og kompletteres hver gang forseglingen er brutt.

Utrykningsenheten bør inneholde:

Komprimerende bandasje (enkeltmannspakning) liten 4 stk.
Komprimerende bandasje (enkeltmannspakning) stor 4 stk.
Steril kompress, små 2 stk.
Absorberende kompress, store 2 stk.
Nettingbandasjer eller gasbind i ulik størrelse 2 pk.
Trekanttørkle (fatle) 2 stk.
Sikkerhetsnåler 1 eske
Heftplaster 2,5 cm x 5 m 1 rull
Kraftig saks (til oppklipping av tøy og til bandasjer) 1 stk.
Munn-til-munn-duk (med ventil eller filter) 2 stk.
Brannbandasje f.eks 5 cm x 15 cm 1 stk.

Spesielle forhold
Hvor det foreligger fare for spesielle arbeidsulykker og/eller helseskader, må førstehjelpsutstyret suppleres med henblikk på å dekke slike behov. Det kan for eksempel være behov for utstyr og medisin til behandling av akutte forgiftninger. Det kan også være behov for spesielt utstyr til kunstig åndedrett. På markedet finnes det i dag lettbetjente oksygenapparater. Mere avanserte oksygenapparater bør anskaffes i samråd med helsepersonell/spesialopplært personell og bare nyttes av helsepersonell/spesialopplært personell.

Det bør foruten vanlig førstehjelpsutstyr og oksygenapparat/surstofflaske, også finnes skinner og bårer, i den utstrekning det kan antas å bli bruk for slikt utstyr. Det er praktisk, og spesielt aktuelt i bedrifter med høy skadefrekvens, med eget førstehjelpsrom med vask.

På arbeidsplasser der det er fare for sprut av etsende stoffer i øynene, må førstehjelpsutstyret suppleres med utstyr for øyeskylling. Fortrinnsvis vannkran med mulighet for å kunne spyle oppover med bevegelig armatur eller nøddusj; øyeskylleflaske er mindre egnet. Vannstrålen skal være bløt og gi rikelig vannmengde. Til skylling under transport til sykehus eller annen helseinstitusjon, brukes øyeskylleflasker med fysiologisk (0.9 % NaCl) saltvann. Øyeskylleflaskene må ha romtemperatur. Antall flasker som er nødvendig, avhenger av transporttiden.

Arbeidsplasser med lang transporttid til medisinsk kyndig hjelp kan ha nytte av et utvidet sortiment.

Oppbevaring av utstyr
Førstehjelpsutstyret bør vanligvis oppbevares i lett tilgjengelige skap, gjerne med glassdør. Skapet skal stå under oppsyn av en skikket person. Innholdet må kompletteres til enhver tid. Pass på holdbarhetsgrenser. Sterilt bandasjemateriell er vanligvis holdbart i 5 år. Om nødvendig skal skapet låses eller forsegles. Med passende mellomrom bør skapet rengjøres.)

Førstehjelpere
På alle arbeidsplasser bør det til enhver tid være et passende antall utdannede førstehjelpere. Disse må også få utdypet instruksjon i førstehjelp om mer spesielle ulykker, helseskader og sykdommer som kan forekomme på arbeidsplassen. Førstehjelperne bør få gjenoppfrisket førstehjelpskunnskapene med 1-1½ års mellomrom.

Orienterende plakater
Like ved skap med førstehjelpsutstyr bør det være en plansje som ved instruktive tegninger og kortfattet tekst gir opplysninger om førstehjelpsarbeid. Slike plakater kan fås ved henvendelse til Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

I virksomheter hvor det kan oppstå spesielle forgiftninger, bør det finnes en plakat med forholdsregler og aktuelle tiltak ved forgiftninger, nær førstehjelpsskapet. Giftinformasjonen på Ullevål sykehus kan kontaktes hele døgnet på telefon 22 59 13 00.

Katastrofeberedskap
For virksomheter hvor det kan være fare for katastrofer eller katastrofelignende ulykker, for eksempel gassutbrudd, eksplosjoner og annet, henviser vi til «Storulykkeforskriften», best.nr. 562.

Alarmøvelser bør avholdes med passende mellomrom.

Industribedrifter med mere enn 40 ansatte skal ha et industrivern. Alt personell i industrivernet skal blant annet beherske livreddende førstehjelp. Nærmere råd og informasjon gis av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, telefon 23 08 85 30. Se også www.nso.no.

Arbeidstilsynets publikasjoner
Råd om førstehjelp gis i en rekke av Arbeidstilsynets publikasjoner. I en del forskrifter stilles det spesielle krav til førstehjelpsutstyr. Råd om førstehjelp gis også i datablad for helsefarlige stoffer som distribueres av produsent eller importør.

For flere råd om førstehjelp, se f.eks. boken «Førstehjelp» fra Norsk førstehjelpsråd i samarbeid med Gyldendal undervisning.
 

Handlekurv

Handlekurven er tom
Sum:Kr 0,-
Vis kurvTøm kurvRegistrer degLogg inn

Førstehjelpsutstyr på arbeidsplassen

Arbeidsmiljøloven krever at førstehjelpsutstyr skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen når det er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Denne artikkel inneholder en oversikt over hva førstehjelpsutstyret for stasjonære enheter og for utrykningsenheter skal inneholde, samt hvilket utstyr som kreves under en del spesielle forhold. Orienteringen omtaler hvor utstyret skal oppbevares, antall førstehjelpere på en bedrift og opplysende plakater.

Les mer »

Til toppen av siden

Forsiden | Produkter | Tjenester | Kundesenter | Om oss | Kontakt oss
Innholdsoversikt | Kundesenter | Kjøpsinformasjon | Send oss e-post

Topp

Besøksadresse: Olaf Bergers vei 23 - 3022 Drammen | Postadresse: Postboks 804 - 3007 Drammen

Tlf.: +47 32 82 08 52 - Faks.: +47 32 82 48 75 - E-post: post@buskerud-brannservice.no

Buskerud Brannservice © 2003-20